הדרכת אפוד מרעום דולפין מגן יהונתן

הדרכת שימוש באפוד מגן יהונתן 

 

הדרכה כללית לכיוונון ותיאום האפוד